لطفا برای تسریع استرداد وجه کلیه موارد ستاره دار را تکمیل نمائید...Page Title

لطفا در صورت داشتن یک رفرنس با چندین مسافر، یکبار فرم را پر نمائید


نام مسافر*

لطفا اطلاعات کامل شود
شماره رفرنس:*

لطفا اطلاعات کامل شود
تاریخ کنسلی:*


نوع استرداد:*


شماره کارت:*

لطفا اطلاعات کامل شود
نام بانک:*


شماره شبا:*

لطفا اطلاعات کامل شود

دریافت شبای حساب


اعداد را وارد نمائید*
اعداد را وارد نمائید بازآوری
اعداد اشتباه وارد شده است