لطفا برای تسریع استرداد وجه کلیه موارد ستاره دار را تکمیل نمائید...
نام مسافر*

ورودی نامعتبر!!!
شماره رفرنس:*

ورودی نامعتبر!!!
تاریخ کنسلی:*


نوع استرداد:*


شماره کارت:*

ورودی نامعتبر!!!
نام بانک:*


شماره شبا:

ورودی نامعتبر

در صورت وارد کردن شماره کارت نیازی به وارد کردن اطلاعات نیست.

دریافت شبای حساب


اعداد را وارد نمائید*
اعداد را وارد نمائید بازآوری
اعداد اشتباه وارد شده است